دوره ها

200,000تومان

ماژول اشاعه و گسترش کارآفرینی

آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی

در این دوره شما با اکوسیستم کارآفرینی در ایران و جهان و معرفی تفصیلی هر یک از اجزاء آن و مسیری که یک...

250,000تومان

ماژول ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

ویژگی‌های کارآفرین

در این دوره شما با ویژگی‌های فردی یک کارآفرین آشنا شده و در ادامه به جایگاه و نقش فرد کارآفرین در تی...

480,000تومان

ماژول اشاعه و گسترش کارآفرینی

حل مسأله

در این دوره شما با فرآیند و انواع تکنیک‌های حل خلاقانه مسأله آشنا می‌شوید. حل مسأله را می‌توان به عن...

250,000تومان

ماژول راه‌اندازی کسب‌وکار

ساخت کمینه محصول (MVP) حرفه‌ای

در این دوره شما با انواع، فرآیند و مهم‌ترین تکنیک‌ها و ابزارهای ساخت یک کمینه محصول حرفه‌ای آشنا می‌...

200,000تومان

ماژول راه‌اندازی کسب‌وکار

اجرای آزمایشی ایده‌ی کسب‌وکار

در این دوره شما با مواردی که لازم است در برنامه ریزی و اجرای آزمایشی ایده کسب‌و‌کار، مد نظر قرار گیر...

150,000تومان

ماژول کارآفرینی سازمانی

مدل‌های کارآفرینی سازمانی

در این دوره شما با انواع مدل‌ها و مثال‌های موفق و ناموفق کارآفرینی سازمانی آشنا می‌شوید.