مدرسه های تخصصی

مدرسه دانش‌آموزی کارآفرینی

این مدرسه مختص دانش‌آموزان مقطع متوسطه است و به آن‌ها کمک می‌کند در مسیر ایده‌پردازی تا تبدیل آن به...

مدرسه تربیت دبیر و منتور

مخاطب این مدرسه افرادی‌اند که مایل به تدریس کارآفرینی و یا فعالیت به عنوان منتور راه‌اندازی کسب‌وکار...

مدرسه کارآفرینی سازمانی

برنامه آموزشی این مدرسه ویژه‌ی سازمان‌ها و مدیران و کارشناسان بخش تحقیق و توسعه آن‌ها طراحی شده و به...

مدرسه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مخاطب این مدرسه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند که می‌خواهند در یک مسیر بهینه آموزشی، با استفاده از م...

مدرسه استارتاپ‌ها

فرآیند یادگیری در این مدرسه، ویژه استارتاپ‌ها که مهم‌ترین جزء در اکوسیستم کارآفرینی هستند، طراحی شده...

مدرسه حرفه‌ای کارآفرینی

فرآیند یادگیری در این مدرسه، کامل‌ترین برنامه آموزشی را شامل می‌شود و ویژه افرادی است که می‌خواهند ب...