دوره ها

300,000تومان

ماژول کارآفرینی سازمانی

بهبود مدل کسب‌و‌کار

در این دوره شما با انواع روش‌های نوآوری و تغییر در مدل‌های کسب‌وکار، شناسایی فضاهای قابل بهبود و طرا...

150,000تومان

ماژول کارآفرینی سازمانی

مدل‌های کارآفرینی سازمانی

در این دوره شما با انواع مدل‌ها و مثال‌های موفق و ناموفق کارآفرینی سازمانی آشنا می‌شوید.