دوره ها

200,000تومان

ماژول ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

مبانی کارآفرینی و کسب‌و‌کار

در این دوره شما اجزاء یک کسب و کار را می‌شناسید و با کارآفرینی بر مبنای ابعاد مختلف یک کسب‌و‌کار و ی...

300,000تومان

ماژول ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

در این دوره شما با منابع ایده‌پردازی و فرآیند تبدیل جرقه خلاقانه به ایده کسب‌وکاری و همچنین روش‌های...

700,000تومان

ماژول طراحی مدل کسب‌وکار

طراحی مدل کسب‌و‌کار

در این دوره شما با تعریف، انواع و اجزاء مدل کسب‌و‌کار و همچنین برخی نمونه‌های موفق و ناموفق مدل کسب‌...

300,000تومان

ماژول کارآفرینی سازمانی

بهبود مدل کسب‌و‌کار

در این دوره شما با انواع روش‌های نوآوری و تغییر در مدل‌های کسب‌وکار، شناسایی فضاهای قابل بهبود و طرا...

300,000تومان

ماژول تحلیل محیط

تحلیل محیط

در این دوره شما با مهم‌ترین پارامترهای محیطی و انواع تکنیک‌های تحلیل محیط آشنا می‌شوید

600,000تومان

ماژول تحلیل محیط

آشنایی با مسائل قانونی، حقوقی، مالی و ثبتی راه‌اندازی کسب‌وکار

در این دوره با مهم‌ترین مسائل قانونی، مالی، حقوقی و ثبتی راه‌اندازی کسب‌وکار و مسائل اختصاصی استارتا...