دوره ها

200,000تومان

ماژول ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

مبانی کارآفرینی و کسب‌و‌کار

در این دوره شما اجزاء یک کسب و کار را می‌شناسید و با کارآفرینی بر مبنای ابعاد مختلف یک کسب‌و‌کار و ی...

300,000تومان

ماژول ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

در این دوره شما با منابع ایده‌پردازی و فرآیند تبدیل جرقه خلاقانه به ایده کسب‌وکاری و همچنین روش‌های...

250,000تومان

ماژول ایده‌پردازی و ارزیابی ایده

ویژگی‌های کارآفرین

در این دوره شما با ویژگی‌های فردی یک کارآفرین آشنا شده و در ادامه به جایگاه و نقش فرد کارآفرین در تی...