توضیحات

در این دوره شما با مواردی که لازم است در برنامه ریزی و اجرای آزمایشی ایده کسب‌و‌کار، مد نظر قرار گیرد، آشنا می‌شوید.

نظرات کاربران :