توضیحات

در این دوره شما با منابع ایده‌پردازی و فرآیند تبدیل جرقه خلاقانه به ایده کسب‌وکاری و همچنین روش‌های ارزیابی یک ایده آشنا می‌شوید.

نظرات کاربران :