توضیحات

فرآیند یادگیری در این مدرسه، ویژه استارتاپ‌ها که مهم‌ترین جزء در اکوسیستم کارآفرینی هستند، طراحی شده و به آن‌ها کمک می‌کند در مسیر راه‌اندازی و توسعه استارتاپ خود کاملاً علمی عمل کرده و از این نظر در بازار رقابت، به نتایج بهتری دست پیدا کنند.

نظرات کاربران :