توضیحات

مخاطب این مدرسه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند که می‌خواهند در یک مسیر بهینه آموزشی، با استفاده از مهم‌ترین تکنیک‌های کارآفرینی کسب‌وکار خود را سامان دهند.

نظرات کاربران :