Innorun

جدیدترین دوره ها

150,000تومان

ماژول کارآفرینی سازمانی

مدل‌های کارآفرینی سازمانی

در این دوره شما با انواع مدل‌ها و مثال‌های موفق و ناموفق کارآفرینی سازمانی آشنا می‌شوید.

200,000تومان

ماژول راه‌اندازی کسب‌وکار

اجرای آزمایشی ایده‌ی کسب‌وکار

در این دوره شما با مواردی که لازم است در برنامه ریزی و اجرای آزمایشی ایده کسب‌و‌کار، مد نظر قرار گیر...

250,000تومان

ماژول راه‌اندازی کسب‌وکار

ساخت کمینه محصول (MVP) حرفه‌ای

در این دوره شما با انواع، فرآیند و مهم‌ترین تکنیک‌ها و ابزارهای ساخت یک کمینه محصول حرفه‌ای آشنا می‌...

مدرسه های تخصصی

مدرسه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
مدرسه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مخاطب این مدرسه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند که می‌خواهند در یک مسیر بهینه آموزشی، با استفاده از م...

مدرسه کارآفرینی سازمانی
مدرسه کارآفرینی سازمانی

برنامه آموزشی این مدرسه ویژه‌ی سازمان‌ها و مدیران و کارشناسان بخش تحقیق و توسعه آن‌ها طراحی شده و به...

مدرسه حرفه‌ای کارآفرینی
مدرسه حرفه‌ای کارآفرینی

فرآیند یادگیری در این مدرسه، کامل‌ترین برنامه آموزشی را شامل می‌شود و ویژه افرادی است که می‌خواهند ب...

چرا اینوران؟

آموزشهای علمی و منطبق با سرفصلهای آموزشهای آکادمیک روز دنیا

آموزشهای کاربردی و عملیاتی منطبق بر واقعیتهای دنیای کسب و کار

قالبهای آموزشی متنوع شامل کلاس، کارگاه، پنلهای تخصصی، بازدید، رویداد و مسابقه

قالبهای آموزشی متنوع شامل کلاس، کارگاه، پنلهای تخصصی، بازدید، رویداد و مسابقه

پشتیبانی از دوره‌ها شامل رفع اشکال و تمرین و بررسی مطالعات موردی

آموزش همراه با مثالها و تمرینهای فراوان واقعی و عملی

87 تعداد دوره های برگزار شده
4472 تعداد دانشجویان
1578 تعداد ساعات دوره های برگزار شده
91% میزان رضایت از دوره ها و اساتید