دوره ها

300,000تومان

ماژول تحلیل محیط

تحلیل محیط

در این دوره شما با مهم‌ترین پارامترهای محیطی و انواع تکنیک‌های تحلیل محیط آشنا می‌شوید

600,000تومان

ماژول تحلیل محیط

آشنایی با مسائل قانونی، حقوقی، مالی و ثبتی راه‌اندازی کسب‌وکار

در این دوره با مهم‌ترین مسائل قانونی، مالی، حقوقی و ثبتی راه‌اندازی کسب‌وکار و مسائل اختصاصی استارتا...