توضیحات

در این دوره شما با تعریف، انواع و اجزاء مدل کسب‌و‌کار و همچنین برخی نمونه‌های موفق و ناموفق مدل کسب‌و‌کار آشنا می‌شوید.

نظرات کاربران :