توضیحات

در این دوره شما با اجزاء فرآیند کارآفرینی، مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار و همچنین انواع برنامه‌ریزی‌های اجرایی، مالی و جذب و مدیریت منابع آشنا می‌شوید.

نظرات کاربران :