توضیحات

در این دوره شما با انواع روش‌های نوآوری و تغییر در مدل‌های کسب‌وکار، شناسایی فضاهای قابل بهبود و طراحی مدل‌های پیشنهادی بر اساس آن و همچنین تدوین نقشه راه رسیدن به مدل‌های پیشنهادی آشنا می‌شوید

نظرات کاربران :