توضیحات

مخاطب این مدرسه افرادی‌اند که مایل به تدریس کارآفرینی و یا فعالیت به عنوان منتور راه‌اندازی کسب‌وکار هستند.

نظرات کاربران :