توضیحات

فرآیند یادگیری در این مدرسه، کامل‌ترین برنامه آموزشی را شامل می‌شود و ویژه افرادی است که می‌خواهند با موضوع کارآفرینی به صورت کامل، علمی و البته عملیاتی آشنا شوند.

نظرات کاربران :